top

Menu

 

Nieuws

Studio Citygate, creatieve hotspot van 20.000m²

De nieuwe creatieve hotspot Studio Citygate vestigt zich in een voormalige farmaceuticafabriek van 22.000m² in de Grondelsstraat. Zo worden in het gebouw kunstenaarsateliers, een culturele, sociale en economische pool, collectieve voorzieningen en een skatepark ingericht.

Een wijk in wording

De site CityGate II, die Citydev twee jaar geleden kocht, maakt deel uit vant het grootschalige CityGate-programma. Met een ontwikkelde oppervlakte van 22.000m², zal de site volledig worden getransformeerd. Er komt een omvangrijk gemengd project in een interessant industrieel erfgoed waar een gemeentelijke middelbare school naast woningen en ateliers wordt ingeplant. Het project is opgenomen in het BBP Biestebroek.

Tijdelijke bezetting

In afwachting dat de werken voor CityGate II binnen enkele jaren van start gaan, heeft Citydev een partnerschap gesloten met de bvba Entrakt om een tijdelijk bezettingsproject te beheren. Bedoeling is deze wijk, die al enkele jaren aan haar lot overgelaten is, nieuw leven in te blazen De hoofdactiviteit van Entrakt bestaat erin leegstaand vastgoed te beheren door het tijdelijk een nieuwe bestemming te geven.

Vier thema's

Het project is opbebouwd rond vier thema's: cultuur, maatschappij, economie en collectieve voorzieningen. Elk thema zal zowel op zich als in interactie met de andere thema's worden uitgediept: een cultureel project verankerd in het sociale weefsel van de wijk, een economisch project waaraan kunstenaars hun steentje bijdragen of een lokale sportvoorziening waarin een beroep geleerd kan worden.

Na deze tijdelijke bezetting komen op de site CityGate II economische ruimten, winkels, woongelegenheid, voorzieningen en openbare ruimten.

Bron : Anderlecht Contact, September 2017, p. 16 & 17

01 September 2017

Artikel delen